Prefabrykowane domy w klasie budownictwa pasywnego

Ewolucja systemu budownictwa

Obecnie na rynku budownictwa mieszkalnego i przemysłowego istnieje wiele rozwiązań technologicznych. Coraz częściej stosuje się prefabrykację, której kolejna generacja znacznie różni się od tej stosowanej w XX wieku.

System EVOMODULE został opracowany w oparciu o wieloletnie doswiadczenia naszej grupy, w celu maksymalizacji korzyści płynących z budownictwa prefabrykowanego.

Udoskonalone i zoptymalizowane rozwiązania technologiczne systemu EVOMODULE pozwalają na realizację w krótszym czasie i redukcję zasobów przy zachowaniu najwyższych parametrów.

Cechy systemu

System płytowo żebrowy

System płytowo żebrowy z betonu zbrojonego o zmiennej grubości materiału nośnego i izolacji.

Przepusty

Przewidziane przepusty instalacyjne na etapie prefabrykacji. Dodatkowo możliwość montażu ogrzewania podtynkowego 3thermo.

Zapewnienie konstrukcji

System obejmuje optymalną konstrukcję ścian zewnętrznych. Konstrukcja jest kompatybilna z wszelkimi dostępnymi systemami budownictwa (płyty systemy stropowe np. Filigran, płyty kanałowe, ściany działowe i konstrukcyjne). Dla konkretnego budynku dobieramy odpowiednią technologię i statykę budynków.

Lekkość i wytrzymałość

Lekkość i wytrzymałość (np. dla ściany zewnętrznej 36cm nośność = 6 kondygnacji waga około 200 kg/m2, np. ściana domu o wymiarach 9,5 x 9,5 x H3m waży około 5ton / szt).

Izolacyjność

Wysoki poziom izolacyjności, np. dla ściany 36cm grubości średni współczynnik przenikalności cieplnej wynosi ok 0,13 W/m2K (możliwość uzyskania klasy energooszczędności NF 40 a przy odpowiedniej konfiguracji NF15).

Dopasowanie

System można dostosować do praktycznie każdego budynku, a zastosowanie nie wymaga najczęściej zmiany pozwolenia na budowę ze względu na nieistotną zmianę projektową konstrukcji.

Zwiększona wytrzymałość

Przy niewielkiej zmianie konstrukcyjnej i zmianie przekroju ściany – system może być dostosowany do dużo większych wytrzymałości.

Zwiększona powierzchnia użytkowa

Stosowanie systemu pozwala na zmniejszenie grubości ścian zewnętrznych (przy zachowaniu izolacyjności i statyki konstrukcji) a przez to zwiększenie powierzchni użytkowej budynków realizowanych.

Energooszczędność

Główne założenie to uzyskanie konstrukcji domu energooszczędnego z obniżoną emisją CO2 w bardzo przystępnej cenie.

Partnerzy

Adres

ul. Polska 7
81-339 Gdynia

Kontakt

biuro@evomodule.com

+48 603 757 801